Katechézy pre deti

6. Veľkonočná nedeľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“


Všimli ste si dve slová, ktoré sa v dnešnom evanjeliu niekoľkokrát opakujú? Sú to slová láska (4x) a milovať (5x). O akej láske sa tu hovorí? O láske medzi Ježišom a Bohom, o láske Ježiša k nám a o láske navzájom medzi nami. Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme ostali v jeho láske a láske jeho Otca. A ako je možné v tejto láske zostať? Tak, že budeme zachovávať Božie prikázania.

Prečo nám Pán Ježiš dal svoje prikázania? Aby nás obmedzovali a zakazovali nám to, čo chceme? Nie, dal nám ich preto, aby sme mali radosť. Úplnú radosť, ktorá pramení z lásky Pána Ježiša a Boha. A aké je to dôležité prikázanie? „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ Pán Ježiš nám dáva jediné prikázanie, prikázanie lásky. Pretože láska chce vždy dobro druhého. V láske sú obsiahnuté všetky ostatné prikázania. Ako máme milovať druhých? Tak, ako Ježiš miloval nás, teda neobmedzene – priateľov i nepriateľov, chudobných i bohatých, milých i nevrlých...

Dnes nazýva Pán Ježiš svojich učeníkov i nás priateľmi. Máte priateľov? Určite áno. Ako sa prejavuje to, že ste s niekým priatelia? Trávite s priateľmi čas, rozprávate sa spolu, dôverujete si a máte sa radi. Rovnako je to vo vzťahu s Pánom Ježišom.

Ste priateľmi Pána Ježiša? Trávite radi čas s Pánom Ježišom pri svätej omši a v modlitbe? Rozprávate sa s ním počas dňa? Dôverujete Pánu Ježišovi? Máte ho radi? Zachovávate jeho prikázanie lásky? Odpovede na tieto otázky vám prezradia, či ste naozaj priateľmi Pána Ježiša.

Tak ako iné priateľstvá, aj priateľstvo s Pánom Ježišom je možné prehlbovať alebo naopak zanedbávať. Pán Ježiš si nás vyvolil, aby sme boli jeho priateľmi a prinášali ovocie, aby nám Boh dal všetko, o čo budeme prosiť v Ježišovom mene. Pán Ježiš položil za nás svoj život, aby nás spasil, miloval nás tou najväčšou láskou a dal nám príklad, ako máme milovať iných. Chce iba jediné: Aby sme sa milovali navzájom.


Autor textu: Zuzka Šintálová