Katechézy pre deti

1. Adventná nedeľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ (Lk 21, 25-28. 34-36)


Viete kedy sa začína kalendárny rok? Je to 1. januára. To vie takmer každý, však? A čo liturgický rok, viete kedy začína? Liturgický rok sa začína 1. adventnou nedeľou, teda dnes. Koľko adventných nedieľ máme? Sú štyri, to nám symbolizujú aj štyri sviečky na adventnom venci. Na čo nám je advent? Je to čas prípravy na Vianoce – na príchod Pána Ježiša. Vieme, že pred vyše 2000 rokmi, prišiel malý Ježiško ako bábätko na svet v malej maštaľke v Betleheme. Na aký príchod sa potom pripravujeme, ak Ježiško prišiel už pred 2000 rokmi?

Pán Ježiš nám o svojom druhom príchode rozpráva v evanjeliu dnešnej nedele. A jeho opis znie celkom hrozivo – budú znamenia na oblohe, ľudia budú plní strachu a úzkosti, všade bude zmätok... Ako vtedy príde Pán Ježiš? V oblaku s mocou a veľkou slávou. Máme sa teda báť alebo tešiť? Pán Ježiš nám odpovedá – vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Máme sa teda tešiť, pretože Pán Ježiš si nás vezme k sebe do neba.

Pán Ježiš nás upozorňuje, na čo si máme dávať pozor, aby nás Jeho druhý príchod neprekvapil. Na čo si máme dať pozor? Aby naše srdcia neoťaželi, aby sme sa o tento život, ktorý žijeme na zemi, nestarali viac ako o ten, ktorý nás čaká v nebi. A čo nám môže pomôcť, aby sme unikli nebezpečenstvu? Modlitba a bdenie. V modlitbe sa môžeme s Bohom rozprávať a zveriť mu celý svoj terajší život, prosiť ho, aby nám pomáhal na ceste k večnému životu v nebi. Máme zároveň aj bdieť, teda dávať si pozor na svoje srdce a dušu, aby sa nezaťažovali hriechmi a boli vždy pripravené na príchod Pána Ježiša.

Advent je časom, kedy sa môžeme intenzívnejšie modliť, bdieť a pripravovať sa na príchod Pána Ježiša. Pripravme si srdcia, aby sa na Štedrý večer mohol malý Ježiško v nich narodiť. Pomôcť v príprave nám môžu adventné predsavzatia alebo aktivity. Napríklad častejšia modlitba, čítanie Svätého Písma, zrieknutie sa sladkého, pozerania televízie, hrania sa na mobile či počítači, zbavenie sa nejakého konkrétneho hriechu... Možností je veľa. Pripravme si srdcia, aby nás príchod Pána Ježiša neprekvapil, ale potešil.

Pane Ježišu, príď do môjho srdca!


Autor textu: Zuzka Šintálová