Katechézy pre deti

21. nedeľa v cezročnom období

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“

Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“

Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.

Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“

Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ (Jn 6, 60-69)


Viem, že sú prázdniny, ale spomeňte si na svojich učiteľov. Zamyslite sa, ktorých učiteľov máte radšej. Tých, ktorí nič nevyžadujú, na ich hodinách sa môžete hrať, dávajú ľahké písomky, nie je potrebné sa učiť na každú hodinu? Alebo máte radšej takých, ktorí sú prísni, veľa vyžadujú, na každú hodinu je potrebné sa učiť a dávajú ťažké písomky? Myslím, že väčšina by bola za prvú možnosť, teda radšej máme učiteľov, ktorí toho až tak veľa nevyžadujú. Keď sa však zamyslíte nad tým, ktorí vás viac naučili, zrejme to boli tí, ktorí boli prísnejší a chceli toho viac, trvali na tom, aby ste sa učili priebežne na každú hodinu.

Aj Pán Ježiš bol učiteľom, učil ľudí o Bohu a o Božom kráľovstve. Niektorým ľuďom sa jeho učenie zdalo príliš ťažké a náročné, najmä keď im Ježiš vysvetľoval, že on je chlebom života a len keď budeme prijímať jeho telo a krv, získame večný život. Čo povedali niektorí učeníci o reči Pána Ježiša? Že je to tvrdá reč, ktorá sa nedá počúvať. Požiadavky Pána Ježiša im prišli veľmi náročné. Šomrali a pohoršovali sa, pretože nemali dostatočnú vieru. A čo vtedy urobili mnohí ľudia, dokonca aj učeníci, ktorí za Pánom Ježišom chodili už dlhší čas? Jednoducho odišli, opustili Pána Ježiša a viac s ním nechodili.

Šiel Pán Ježiš za tými ľuďmi, ktorí ho chceli opustiť? Presviedčal ich, aby sa vrátili? Nie, Pán Ježiš rešpektoval ich slobodnú vôľu a nechal ich odísť. Taktiež sa neprispôsobil ich predstavám, aby sa im znovu zapáčil, ale stál si za svojimi slovami. Vtedy sa obrátil aj na svojich najbližších dvanástich učeníkov s otázkou: „Aj vy chcete odísť?“ Peter mu bez váhania odpovedal. Akými slovami? „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“ Dvanásti apoštoli naozaj uverili tomu, že Ježiš je Bohom, a preto ho neopustili ani vtedy, keď sa iným učenie Pána Ježiša zdalo príliš ťažké.

Pán Ježiš každému jednému z nás kladie otázku: Aj ty chceš odísť? Vždy, keď sa vám bude zdať, že prikázania Pána Ježiša a život podľa evanjelia je náročný a príliš ťažký, spomeňte si na odpoveď svätého Petra a s vierou si povedzte: A ku komu by som išiel? Slová Pána Ježiša mi dávajú večný život v nebi v nikdy nekončiacom šťastí a láske. Pane Ježišu, len Ty si mojím Bohom, dôverujem Ti. Prosím pomáhaj mi vždy s vierou vytrvať pri Tebe. Amen


Autor textu: Zuzka Šintálová