Oznamy - 32. týždeň

farské oznamy

Oznamy

  • Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Viac o týchto odpustkoch nájdete na www.kbs.sk.

  • Počas sprísnených opatrení bude kostol otvorený od 16,30 do 18,30 na osobnú modlitbu, vyslúženie sviatosti pokánia a udelenia Eucharistie.

  • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

Prečítajte si na výveske

Prvý víkend v advente je nerozlučne spojený s konaním Dňa otvorených dverí pre miništrantov (MINFA DOD) v našom bratislavskom seminári. Nakoľko súčasná situácia nám neumožňuje pozvať chlapcov k nám, rozhodli sme sa pre nich program vysielať prostredníctvom internetu. Samozrejme, srdečne pozývame aj Vás. Pripravili sme niekoľko zaujímavých videí, diskusiu s hosťom, viaceré súťaže a pod. Chýbať nemôže ani modlitba liturgie hodín a v nedeľu prenos svätej omše z našej seminárskej kaplnky. Využite aktuálne dostupné komunikačné prostriedky, aby sa toto podujatie dostalo miništrantom do pozornosti. Podrobnejšie informácie, program a registrácia do súťaží sa nachádzajú na stránke www.minfa.sk.