Oznamy - 33.týždeň

farské oznamy

Oznamy

  • Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Viac o týchto odpustkoch nájdete na www.kbs.sk.

  • Počas novej úpravy opatrení budeme opäť spolu sláviť sv. omše s 50% obsadenosťou kapacity kostola. Otvorený však bude od 16,30 do 18,00 na osobnú modlitbu, prípadné vyslúženie sviatosti pokánia a udelenia Eucharistie.

  • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

Prečítajte si na výveske

  • Aj tento rok sa od 16.11. do 22.11. uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Už niekoľko rokov Cirkev na Slovensku zameriava počas týchto dní svoje oči na mladých, ktorí vždy boli aj sú predstaviteľmi odvahy a boja za slobodu. Zvlášť v tomto čase sa chceme spojiť s mladými v našej arcidiecéze, spôsobom, akým to momentálna situácia dovoľuje. Buďte sami sebou, takí akí mladí sú. Plní radosti, elánu ale i odvahy a bojovnosti. Chceme, aby ste rovnako ako mládenec v evanjeliu počuli z Ježišových úst: hovorím ti vstaň! Pozývame vás, aby ste boli svetlom a nebáli sa plniť výzvy a zapojili sa do nášho projektu TUMBA, do ktorého sa môžete prihlásiť práve teraz a plynúť bude počas celého Týždňa Cirkvi pre mládež. Všetky informácie sú tu.

  • Túžime po tom, aby ste zažili osobný Boží dotyk a cítili, že ste súčasťou živej Cirkvi, ktorá s vami ráta. Chceme sa preto spolu s vami i modliť a ak to situácia dovolí i osobne vás pozvať k nám do ACM VINICA na QUARANTORE (40 hodinovú adoráciu) od 16.11. 20:00 do 18.11. 12:00. Link na prihlasovanie tu.

  • Taktiež vás pozývame do celoslovenskej modlitby Čas pohnúť časom na území celého Slovenska 17.11. Viac informácií TU.