Oznamy - 34.týždeň

farské oznamy

Oznamy

  • Dnes na slávnosť KRISTA KRÁĽA je možné získať úplné odpustky, keď sa zbožne zúčastníme na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia" pri splnení obvyklých podmienok.

  • Pozývame všetky deti s rodičmi na rorátne sväté omše. Uskutočnia sa každý pondelok, stredu a sobotu počas adventu ráno o 6:30 hod. Deti nech si so sebou prinesú lampášiky so sviečkami. Za účasť na svätej omši získajú nálepku do zbierky.

  • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

Prečítajte si na výveske

  • Jesenná zbierka na charitu:

V nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arcidiecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.