Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Od 2. septembra 202 budú večerné sväte omše okrem stredy a nedele o 18:00 hod.

  • Keďže na budúcu nedeľu máme hody, prosíme vás milí farníci, aby ste priniesli na agapé niečo napečené – sladké alebo slané. Vopred vám za to ďakujeme.

  • V tento deň sa koná tiež obvyklá farská ofera. Za vašu štedrosť srdečné „ Pán Boh odplať ! “

  • Vo štvrtok 02.09.2021 bude o 10:00 hod. sv. omša pre mamičky.

  • Modlitbová vigília: V sobotu 11. septembra 2021 o 17 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční v rámci duchovnej prípravy na návštevu Svätého otca Františka na Slovensku modlitbová vigília. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • Nezabúdajme na duchovnú prípravu návštevy Svätého Otca Františka. Modlime sa za neho a čítajme si jeho dokumenty. Informácie o návšteve Svätého Otca si nájdete na www.navstevapapeza.sk

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Pozvanie stať sa dobrovoľníkom pri septembrovej návšteve Svätého Otca


Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

Koniec platnosti dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách


Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Pozvánka na Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov KPM


Rada KBS pre rodinu pripravujeme v sobotu 9. októbra 2021 v Diecéznom centre v Žiline Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo. Ide o stretnutie, ktoré je zamerané na zhodnotenie projektu Kurzov prípravy na manželstvo, ktorý pred 10 rokmi schválilo plénum KBS. Cieľovou skupinou tohto stretnutia sú kňazi a manželské páry, ktoré sa na tomto projekte podieľajú. Viac informácií o stretnutí nájdete na našej stránke - tu.

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.