Oznamy (30.11. - 06.12.)

Oznamy 2020

Oznamy

  • Adventné vence vám požehnáme dnes na začiatku každej sv. omše.

  • Dnes páter Jozef Garaj, CM, (vincentín) počas sv. omše o 11,00 hod. požehná putovnú kaplnku Panny Márie zázračnej medaily. Páter sa k nám prihovorí a usmerní, ako táto púť bude prebiehať v našej farnosti.

  • Pozývame všetky deti s rodičmi na rorátne sväté omše. Uskutočnia sa každý pondelok, stredu a sobotu počas adventu ráno o 6,30 hod. Deti nech si so sebou prinesú lampášiky so sviečkami. Za účasť na svätej omši získajú nálepku do zbierky.

  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodinu pred sv. omšou ako aj počas nej.

  • V stredu 2. 9. 2020 bude predkrstná katechéza pre rodičov, ktorý v blízkej budúcnosti plánujú krst dieťaťa. Začiatok katechézy je o 17,00 hod. na farskom úrade.

  • V sobotu vás pozývame na fatimskú sobotu. Začneme svätou omšou o 6,30 hod. a potom bude pobožnosť o 7,15 hod.

  • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

Prečítajte si na výveske

V stredu 2. decembra 2020 o 20,00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Nového ducha vložím do vás (Ez 36, 22-32).