Oznamy

Oznamy 2021
PROGRAM - Veľký týždeň 2022.pdf

Oznamy

  • Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom vyniesla 1449,56 Eur. Všetkým dobrodincom Pán Boh odplať.

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu.

  • Spoločná sv. spoveď - v nedeľu 10. apríla od 16. do 19.00 hod.

  • V nedeľu 10.04.2022 (zajtra) sa uskutoční akcia „ Podeľme sa! “. Pôstna polievka sa bude za milodar rozdávať pred kostolom po sv. omši o 11.00 hod.

  • V stredu veľmi naliehavo pozývame na veľké upratovanie kostola. Začiatok je o 16: 00 hod.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Pracovná ponuka


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miesto vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk . Takisto hľadá upratovačku na celý úväzok s nástupom od mája.