Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Sumu 670 € sme poslali na konto Fóra života. Všetkým, ktorí kúpou sviečky podporili toto dielo záchrany nenarodených vyslovujeme úprimné „ Pán Boh odmeň !“

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Z nariadenia vlády sa od 10.12.2021 môžu opäť verejne slúžiť sv. omše. Na sv. omše však môžu prichádzať tí, ktorí sú zaočkovaní, a tí ktorí prekonali koronavírus. Maximálny počet osôb v našom prípade je 30 osôb. Ostatných pozývame k sviatosti zmierenia a na prijatie Eucharistie každý deň v čase 16:30-17:30 v rámci individuálnej pastorácie. Využívajte túto možnosť ako predvianočnú sv. spoveď.

  • Mládež od 14 rokov nahor a dospelých, ktorí chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu k príprave na prijatie sviatosti birmovania

  • Pozývame deti na rorátne sv. omše o 6:30 od pondelka do piatku. Nezabudnite si so sebou vziať lampášiky

  • Vo štvrtok 16.12.2021 o 19:00 bude v našom kostole viesť duchovnú obnovu pre mužov vdp. Mons. Marián Gavenda. Je to príležitosť prijať aj sviatosť zmierenia a eucharistie.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk