Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prežívame mesiac jún, ktorý je zasvätený Ježišovmu srdcu. A tak ako to býva u nás zvykom sa pred každou večernou sv. omšou modlíme litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

  • Náš spevácky zbor M@gnificat vás srdečne pozýva na záverečný koncert tejto sezóny, ktorý sa uskutočni dnes v nedeľu 12.6 o 17:00 v našom kostole Popri našom zbore sa predstaví orchester so sólistami, ktorí sú poprednými umelcami Slovenskej Filharmónie a orchestra Slovenského rozhlasu. Bližšie info je na plagátoch pri vstupe do kostola. Po koncerte pozývame všetkých na malé občerstvenie. Vstupne na koncert je dobrovoľné

  • V utorok po večernej sv. omši sa stretneme pri ďalšej synodálnej téme.

  • V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie pracujúcej mládeže. Zainteresovaných pozývame.

  • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok, slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Procesia pri 4-och oltárikoch v priestore pred kostolom je závislá od kvality počasia. Úplné odpustky môžu získať za zvyčajných podmienok tí veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní /spievaní/ hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu. Všetky dievčatká a zvlášť tie, ktoré prijali v tomto období Prvé sväté prijímanie, pozývame sypať kvety pred Sviatosť Oltárnu.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutia birmovancov sa začínajú každý štvrtok o 19.00.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Pontifikálna svätá omša


Vo štvrtok 16. júna 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI


(V nedeľu 19. júna 2022 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Bratislavské Hanusove dni


Pozývame vás na festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční 16. - 20. júna v Bratislave. Celý program a vstupenky na festival nájdete na stránke bhd.sk

Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy


Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskejvýchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .