Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Ďakujeme za Vaše milodary do jarnej zbierky na Charitu. Sumu 1560,42 € sme odoslali na konto ABÚ Bratislava. Všetkým úprimné Pán Boh odplať !

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Dnes v nedeľu 13.2.2022 o 16.00 hod. sa v našom kostole uskutoční rodinná katechéza na tému: „Nazaret: Urobiť lásku normálnou.“ Tieto katechézy budú ešte štyri Je to príprava na svetové stretnutie rodín v Ríme so Svätým Otcom. Katechézy povedie Hnutie Svetlo-Život /Oáza rodín/.

  • Prežívame Pôstne obdobie. V tomto roku vás pozývame, aby ste sa zapojili do pôstnej reťaze. Ide o to, aby ste si vybrali jeden deň a pôst o chlebe a vode obetovali za našu farnosť. Modré lístočky, s vyznačeným dňom pôstu sú pripravené vzadu v kostole.

  • Pobožnosť Krížovej cesty máme každý piatok večer o 18:00 hod. Potom bude nasledovať sv. omša. Kto sa zúčastní krížovej cesty, môže získať úplné odpustky.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutie birmovancov je vo štvrtok o 19.00 v našom kostole.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Dvojmesačník Rádio Mária


Dvojmesačník Rádio Mária na marec až apríl 2022 je zadarmo dostupný prostredníctvom kontaktov uvedených na výveske. Súčasťou každého výtlačku je teraz aj darček – kalendár Duchovných krokov v pôste, ktoré môžu pomôcť v príprave na Veľkú noc.

Prezentácia knihy: “Cristo speranza dell’Europa”


Pozývame vás na prezentáciu knihy “Cristo speranza dell’Europa” Kristus, nádej Európy, ktorá vyšla na 50. výročie založenia Rady biskupských konferencií Európy (CCEE). Podujatie sa uskutoční v Dome QUO VADIS v Bratislave na Hurbanovom námestí v stredu 16. marca o 18. hodine. Vystúpia na ňom veľvyslanec Slovenska pri Svätej Stolici Marek Lisánsky, predseda CCEE arcibiskup Gintaras Grušas, predseda KBS arcibiskup Stanislav Zvolenský a Andrea Gagliarducci, taliansky novinár, autor knihy. Podujatie bude v taliančine s prekladom do slovenčiny. Moderuje Martin Kramara.