Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Dobrovoľníkov /zvlášť dôchodcov/ pozývame pomôcť pri triedení poštových známok, z ktorých výnos predaja sa použije na misie. Triedenie by sme začali v pondelok o 7.30. Ďakujeme za pomoc.

  • V utorok po večernej svätej omši pozýva Spoločnosť katolíckeho apoštolátu na stretnutie tých, ktorí by sa chceli o Združení katolíckeho apoštolátu dozvedieť viac a možno aj doňho vstúpiť.

  • V stredu sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna bude vystavená od rannej sv. omše do večernej sv. omše. Nájdime si čas a príďme sa pokloniť a poďakovať Ježišovi v Eucharistii za všetky dobrodenia a milostí, ktoré našej farnosti a farníkom udeľuje.

  • Upratovanie kostola pred slávnosťou Prvého svätého prijímania bude vo štvrtok od 15.30 hod. Rodičov prosíme o zodpovedný prístup. Deti príjmu Prvé sväté prijímanie počas sv. omše v sobotu o 10.00 hod.

  • Spovedanie detí pred slávnosťou I.sv. prijímania sa riadi podľa harmonogramu, ktorý pripravila p. učiteľka náboženstva. Rodičia majú možnosť sa vyspovedať denne u ostatných kňazov

  • Keďže je mesiac a ten je zasvätený úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, tak vždy pred každou večernou omšou sa spoločne pomodlíme litánie k Božskému Srdcu.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Bratislavské Hanusove dni


Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje 10. ročník Bratislavských Hanusovych Dní od 18. - 25.6.2021 v záhrade Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Okrem iného prebehne diskusia s Američanom Rodom Dreherom o tom, čo Silvester Krčméry naučil svet. Viac informácií, ako aj možnosti zakúpenia lístkov nájdete na bhd.sk . K podujatiu je k dispozícií plagát, ktorý nájdete tu.

Pozvánka - 20 rokov dohody o krste na Slovensku


Dňa 15. júna 2021 od 15.00 h sa uskutoční Teologicko-pastoračná konferenciu k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou. Viac informácii na je na plagáte, ktorý nájdete tu.

Pozvánka - Farnosť Báč (Pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy)


Farnosť Báč pozýva veriacich na Slávnosť Panny Márie, z príležitosti výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Božej Matky. Slávnosť sa uskutoční za prítomnosti misijného kríža 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý je zároveň relikviárom tridsiatich svätých a blahoslavených, medzi inými sv. Martina, sv. Alžbety, sv. Vojtecha, košických mučeníkov, bl. Petra Gojdiča, Vasiľa Hopku, Anny Kolesárovej. Sv. omšu celebruje 19. júna v sobotu o 17.00 hodine J. Ex. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita. Ostatný program sa nachádza na plagáte, ktorý nájdete tu.

Bratislavská arcidiecézna charita - Grantový program CreoCaritas


Bratislavská arcidiecézna charita - Grantový program CreoCaritas (Pre kňazov a osoby vo vedení farských charít a pod.): Bratislavská arcidiecézna charita od 1. júna 2021 spustila grantový program s názvom CreoCaritas, ktorým chce, vďaka štedrosti darcov zapojených do zbierky na charitu, finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb, či spoločenstiev priamo vo farnosti. Farské charity, organizácie či spoločenstvá, ktoré budú chcieť požiadať o finančnú podporu, budú potrebovať odovzdať okrem žiadosti aj súhlas kňaza – správcu farnosti (vzor v prílohe) tak, aby bol od začiatku o tejto plánovanej aktivite informovaný. Žiadosť o grant je možné podať do 31. 7. 2021. Viac informácií nájdete na www.charitaba.sk/grant. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Bratislavskú arcidiecéznu charitu.

Pomoc pri sčítaní obyvateľov - Oznam KBS


"Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!"

Objav svoju farnosť


Rada pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska pripravila projekt – Objav svoju farnosť. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt má tri fázy, v tejto chvíli sa končí prvá fáza, v ktorej sa upozorňuje mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chcú venovať téme možnosti načerpania vo farnosti a v tretej a poslednej fáze chcú pozvať mladých, aby vyšli zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti. Celá táto iniciatíva prebieha online na týchto webových stránkach: mladez.kbs.sk a http://bit.ly/Objavsvojufarnost.

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram:


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.