Oznamy

Verejné bohoslužby sú od 1.januára 2021 zrušené!

Rozpis online sv. omší tu.

Sv. omše z našej farnosti tu.

Oznamy 2021

Oznamy

 • Pozývame vás sledovať on-line sv. omšu s adoráciou Sviatosti Oltárnej vo štvrtok od 19.30. Odkaz nájdete na našej farskej stránke live.farnostdlhediely.sk

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

 • Počas tohto Pôstneho obdobia vás pozývame, aby ste sa aktívne zapojili pri naplňovaní pôstneho kalendára s aktivitami na každý deň a ku každodennému čítaniu Svätého Písma. Tieto aktivity a brožúrku na čítanie si môžete nájsť a stiahnuť z našej farskej internetovej stránky www.farnostdlhediely.sk.

 • Nezabudnime sa v tomto čase obmedzenia pohybu vydať na krížovú cestu v rodinnom kruhu.

 • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

 • Úmysly sv. omší, ktoré boli prijaté do poradovníka liturgických slávení v našej farnosti budú všetky odslúžené kňazmi našej farnosti ako súkromné bohoslužby.

 • Kancelária farského úradu funguje stále v čase 16:30 do 18:00 (pri návšteve je možné dohodnúť podrobnosti potrebnej duchovnej služby)

 • Telefonický kontakt: 0911 394 730

Prečítajte si na výveske

 • Projekt Podeľme sa! Katolícke hnutie žien Slovenska pozýva zapojiť sa do 15. ročníka Podeľme sa! (https://www.podelmesa.org/) Cieľom je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách. Finančný výťažok sa plánuje použiť na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Aj tento rok pôjde o projekt Oázy – Nádej pre nový život v Bernátovciach, za ktorým stojí známy kňaz otec Peter Gombita. S ním úzko spolupracuje aj organizácia Úsmev ako dar. Keďže v minulosti sa "Podeľme sa!" realizovalo formou rozdávania pôstnej polievky v komunitách, čo nie je teraz možné, v súčasnosti akcia prebieha v individuálnej forme, resp. v kreatívnom prevedení spoluorganizátora (Úsmevu ako dar) za dodržania všetkých protipandemických hygienických podmienok a opatrení. Zbierka trvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. Účet, na ktorý je možné finančne prispieť: Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu 0029 4001 6642, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642.

 • Ponuka Rádia Mária (podľa uváženia): Rádio Mária v súčasnosti vysiela cez internet a DAB+ (digitálne rozhlasové vysielanie). Na svojich internetových stránkach ponúka preto nový typ rádio prijímača, určeného pre príjem DAB+ signálu, ktorý sa dá objednať na 0919 233 529 alebo info.slo@radiomaria.org.

 • Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na Kostolnej ulici č. 1 otvára v akademickom roku 2021/2022 bakalárske a magisterské študijné programy: kresťanská filozofia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášky v termíne do 31. marca 2021. Viac informácií nájdete na http://www.tftu.sk/sk/uchadzac a na web-stránke FÚ, prípadne výveske kostola. Zasielame Vám aj link na on-line Deň otvorených dverí /DOD/, ktorý sa uskutoční dňa 24.02.2021. https://docs.google.com/forms/d/1Wv0AMHNIrysCfVIoyVN6VyjPqxX9OgTMt7wETNkQeKk/edit?usp=sharing

 • Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

 • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

 • Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

 • Chrámy nie je nariadené zamknúť, nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. (individuálne kontakty sú samozrejme možné)

 • V nebezpečenstve smrti je taktiež samozrejme možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.