Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Na kňazský seminár sme poslali z našej farnosti 1263 €. „ Pán Boh vám odplať! “

  • Dnes o 16.00 bude katechéza pre rodičov a deti, ktoré v sobotu príjmu Prvé sv. Prijímanie. Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme, aby prišli v hojnom počte upratať kostol v stredu od 16.00.

  • V utorok po večernej sv. omši sa znovu stretneme pri ďalšej synodálnej téme.

  • V stredu po večernej sv. omši sa uskutoční stretnutie pracujúcej mládeže.

  • Centrum Aletti pozýva na duchovnú obnovu s témou: „Nevesta Ducha Svätého – Nevesta Lásky“, ktorá sa uskutoční v priestoroch nášho kostola v sobotu 21.5.2022 od 13.00 do večernej sv. omše. Obnovu povedie sr. Kateřina Klosová.

  • Začal sa mesiac máj, ktorý je Mariánskym mesiacom, a tak ako to býva u nás zvykom sa pred každou večernou sv. omšou pomodlíme Loretánske litánie.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutia birmovancov sa začínajú každý štvrtok o 19.00.

  • Na budúcu nedeľu 22.05.2022 bude o 16:00 ďalšia katechéza v rámci prípravy Svetového stretnutia rodín. Témou sú: Starí rodičia a seniori „Môžem? Ďakujem! Prepáč!“

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Cliptime
(diecézne stretnutie mládeže)


Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi.

Púť detí do Marianky


Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.5.2022. Témou púte bude: Panna Mária - Kráľovná pokoja. Bližšie informácie o púti na stránke: https://erko.sk/putdeti/