Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Dnes je 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.

  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

  • Sväté omše už môžu byť slávené s veriacimi, hoci s obmedzeným počtom (1osoba na 15m2). Rešpektujme to a majme ohľad aj na druhých ľudí.

  • Deti, ktoré sa ešte nezapísali k príprave na sväté prijímanie, nech tak urobia čo najskôr v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Taktiež pripomíname rodičom, ktorých deti sa pripravujú na sv.prijímanie, aby ich v nastávajúcom šk.roku prihlásili na náboženstvo a nie na etiku. Veď náboženská gramotnosť nemôže skončiť pri tretiackych vedomostiach.

  • Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť nedeľnej sv. omše sa sväté prijímanie bude podávať po nedeľnej večernej svätej omši.

  • Prežívame mesiac máj, ktorý je Mariánskym mesiacom, a tak ako to býva u nás pekným zvykom sa o 18.00 pred každou večernou sv. omšou pomodlíme Loretánske litánie.

  • Srdečne vás pozývame dnes (16.5.) o 15:00 do nášho chrámu na koncert - premiéru Biblických Piesní od skladateľa Mariána Kittnera (nášho organistu). Koncert bude spojený s krstom CD a prezentáciou obrazov, ktoré pre tento projekt namaľoval maliar Rastislav Andris. Na koncerte bude účinkovat Mucha Quartet so sólistami a na koncerte zaznejú premiérové Biblické piesne a takisto aj známe Biblické písně od skladateľa Antonína Dvořáka. Koncert sa uskutoční za prísnych epidemiologických opatrení, čiže šachovnicové sedenie, na vstup bude potrebný negatívny test nie starší ako 24 hodín, prípadne výnimka o prekonaní ochorenia COVID 19 alebo potvrdenie o zaočkovaní. Na koncerte môže byt podľa najnovších uvoľnení až 150 ľudí. Prosíme veľmi pekne, ak by sa dalo prísť na koncert trochu v predstihu, aby sa stihli skontrolovať potrebné údaje. Počas čakania si budete môcť prezrieť unikátnu inštaláciu obrazov v kostole. Veľmi sa tešíme, že po dlhom čase opäť zaznie v našom kostole pekná hudba v podaní renomovaných hudobníkov.

  • Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu „letné kántrové dni“. Obsah týchto dní sú Prosby za jednotu a Prosby za duchovné povolania. Liturgicky je záväzný jeden deň.

Prečítajte si na výveske

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram:


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.