Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Pri pôstnej akcii: „Podeľme sa!“, sa vyzbieralo 273 €. Peniaze budú odoslané na patričné konto. Všetkým dobrodincom a pripravujúcim polievky Pán Boh odplať.

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu.

  • Pri každej sv. omši v týždni sa pomodlíme Novénu k Božiemu milosrdenstvu pred Sviatkom Božieho Milosrdenstva.

  • V pondelok ako už bolo ohlásené, keďže je sviatočný deň a deň rodinných návštev a po skúsenosti z minulých rokov sa sv. omša o 11:00 hod. neslávi. Večerná sv. omša bude ako v nedeľu o 19:00 hod.

  • V sobotu bude po večernej sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej za synodu.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Koncert pre Ukrajinu


Pozývame Vás na „Koncert pre Ukrajinu“, ktorý sa bude konať v utorok 19. 4. 2022 o 19:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Koncert je gestom spolupatričnosti s ľuďmi utekajúcimi pred hrôzami vojny. Výťažok z koncertu bude prostredníctvom Bratislavskej arcidiecéznej charity použitý na zabezpečenie pomoci pre Ukrajincov ubytovaných v Bratislave. Na koncerte odznejú diela sakrálnej hudby v podaní interpretov: Vladimír Chmelo - barytón (Metropolitná opera New York, SK/CZ), Nao Higano - soprán (Japonsko/CZ ), Žofia Bendíková - organ (SK).