Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Preto vás prosíme, aby ste sa v rodinách, ale aj tu v kostole modlili zvlášť na tento úmysel.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

  • Začal sa mesiac máj, ktorý je Mariánskym mesiacom, a tak ako to býva u nás zvykom sa pred každou večernou sv. omšou pomodlíme Loretánske litánie.

  • V utorok po večernej sv. omši sa znovu stretneme pri ďalšej synodálnej téme.

  • V stredu 04.05.2022 bude predkrstná katechéza pre rodičov, ktorý v blízkej budúcnosti plánujú krst dieťaťa. Začiatok katechézy je o 17:00 na farskom úrade. Taktiež v stredu po večernej sv. omši sa uskutoční stretnutie pracujúcej mládeže.

  • Vo štvrtok bude ako vždy po sv. omši Adorácia sviatosti Oltárnej, počas ktorej sa budeme modliť za kňazské a rehoľné povolania. Kto sa tejto pobožnosti nábožne zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšami a ak treba, tak aj počas nich. Na prvý piatok sv. prijímanie obetujme na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské Srdce Ježišovo.

  • V sobotu vás pozývame na Fatimskú sobotu.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Púť rádia Lumen


Rádio Lumen organizuje pre svojich poslucháčov 14. mája 20212 púť na Starých Horách. Viac informácií tu.

Pracovná ponuka


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miesto vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk . Takisto hľadá upratovačku na celý úväzok s nástupom od mája.

Cliptime
(diecézne stretnutie mládeže)


Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi. Prihlásiť sa je možné do 8. mája na webe cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

Púť detí do Marianky


Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.5.2022. Témou púte bude: Panna Mária - Kráľovná pokoja. Bližšie informácie o púti na stránke: https://erko.sk/putdeti/

Lectio divina


V stredu 4. mája 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: „Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu (Múd 2,12) - Utrpenie spravodlivého “(Múd 2,10-24) .