Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Pamätajme, že večerné sv. omše sú počas letných prázdnin o 19:00hod. a v nedeľu sú tri sv. omše o 7:30, 9:30, a večer o 19:00 hod. .Sv. omša o 11:00 sa v nedeľu neslávi.

  • V pondelok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálach a vo františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

  • V stredu 4.08.2021 bude predkrstná katechéza pre rodičov, ktorý v blízkej budúcnosti plánujú krst dieťaťa. Začiatok katechézy je o 17:00 na farskom úrade.

  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme denne 1/2 hodinu pred sv. omšou a aj počas sv. omší.

  • V sobotu vás pozývame na Fatimskú sobotu.

  • Otec biskup Mons. Jozef Haľko nás pozýva, aby sme sa denne pomodlili desiatok sv. ruženca, aby návšteva Svätého Otca Františka priniesla dobré duchovné ovocie, aby sme spolu s Preblahoslavenou Pannou Máriou a sv. Jozefom kráčali za Ježišom Kristom.

  • Harmonogram pápežskej návštevy si môžete pozrieť v katolíckych novinách alebo na webovej stránke www.navstevapapeza.sk.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Koniec platnosti dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách


Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram:


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.