Oznamy - (07.12. - 13.12.)

Oznamy 2020

Oznamy

  • Zajtra na 2. adventnú nedeľu pripadne podľa dátumu krásny sviatok sv. MIKULÁŠA, ktorý prichádza každý rok obdarovať všetkých. Preto milé deti nezabudnite prísť na sv.omšu s deťmi o 9,30, aby ste sa mu poďakovali.

  • Pozývame všetky deti s rodičmi na rorátne sväté omše. Uskutočnia sa každý pondelok, stredu a sobotu počas adventu ráno o 6,30 hod. Deti nech si so sebou prinesú lampášiky so sviečkami. Za účasť na svätej omši získajú nálepku do zbierky.

  • Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jede deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

  • Aj tento rok bude v našej farnosti prebiehať koledovanie Dobrej Noviny a to 25. a 26. 12. Dobrá Novina je projekt koledovania so zbierkou na podporu rôznych projektov v Afrike. Ak chcete, aby k Vám prišli koledníci, je nutné zapísať sa v sakristii, tento rok prináša aj zopár zmien preto prosím každého, kto sa chce zapísať, aby si najprv prečítal krátky oznam o zmenách a až potom sa zapísal. Viac info o koledovaní nájdete na stránke www.dobranovina.sk.

  • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.