Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Aj na posledné dni Adventu vás pozývame na ranné sv. omše, na ktoré si prineste aj lampášiky.

  • Z nariadenia vlády sa od 10.12.2021 môžu opäť verejne slúžiť sv. omše. Na sv. omše však môžu prichádzať tí, ktorí sú zaočkovaní, a tí ktorí prekonali koronavírus. Maximálny počet osôb v našom prípade je 30 osôb.

  • V tomto roku tradičné spoločné vysluhovanie sv. zmierenia nepraktizujeme. V rámci opatrení tejto doby budeme každý deň ráno spovedať od sv. omše do 8.00 hod. a popoludní od 16.30 hod. do večernej sv. omše. Prosíme, aby ste využívali ponúkané možnosti pre sviatosť pokánia hneď od prvej príležitosti a nenechali si spoveď na posledné dni. Spovedáme denne aj počas sv. omší. Pripravme si srdce na príchod Pána Ježiša, aby sme jeho narodenie slávili s čistým a radostným srdcom.

  • Pozývame vás na predvianočne upratovanie kostola, ktoré bude v stredu 22.12.2020 od 16:00 hod.

  • Mládež od 14 rokov nahor a dospelých, ktorí chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu k príprave na prijatie.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Výnimka zo zákazu vychádzania


Ohľadom možnosti slávenia svätých omší v noci na slávnosť Narodenia Pána 2021 dávame do pozornosti výnimku zo zákazu vychádzania uvedenú v uznesení vlády č. 772 zo dňa 14. decembra 2021, obmedzenie slobody pohybu sa nevzťahuje (B.1. č 9.) : na cestu na účel účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonal ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť.