Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prežívame mesiac jún, ktorý je zasvätený Ježišovmu srdcu. A tak ako to býva u nás zvykom sa pred každou večernou sv. omšou modlíme litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutia birmovancov sa začínajú každý štvrtok o 19.00.

  • Dnes máme deň otcov.

  • V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše budú ráno o 6:30, o 10:00 a o 18:00. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. Dnes je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.

  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca sa bude tento rok konať vo zvyčajnom termíne t.j. na budúcu júnovú nedeľu - 26. júna 2022. Vopred Pán Boh odplať !

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

ZMENA!!! - Svetové stretnutie rodín


Pozor zmena: sv. omša pri otvorení stretnutia rodín bude v stredu 22. júna o 18.00 h.

Festival rodín v Marianke


Rodiny z našich farností sú srdečne pozvané na celodiecézne stretnutie - Festival rodín v Marianke v sobotu 25.6. od 10.00 h. Je to príležitosť zoznámiť sa so svedectvami iných manželov či získať kontakty na poradcov a sprevádzajúcich rodiny v ťažkostiach. PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na Festival rodín nájdete tu.

CreoCaritas


Bratislavská arcidiecézna charita znovu spustila grantový program s názvom CreoCaritas, ktorým chce finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb, či spoločenstiev priamo vo farnostiach. Žiadosť o grant je možné podať do 30. júna 2022. Viac informácií nájdete tu. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Bratislavskú arcidiecéznu charitu.