Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Na budúci týždeň sa z 26. marca na 27. marca mení čas o hodinu dopredu. Preto nedeľné sv. omše budú o 19.00 hod.

  • Spoločnosť a Združenie katolíckeho apoštolátu pozýva na formačné stretnutie v utorok po večernej svätej omši. Združenie katolíckeho apoštolátu založil sv. Vincent Pallotti a v katolíckej Cirkvi je schválené ako medzinárodná verejná spoločnosť veriacich.

  • Prežívame Pôstne obdobie. V tomto roku vás pozývame, aby ste sa zapojili do pôstnej reťaze. Ide o to, aby ste si vybrali jeden deň a pôst o chlebe a vode obetovali za našu farnosť. Modré lístočky, s vyznačeným dňom pôstu sú pripravené vzadu v kostole.

  • Pobožnosť Krížovej cesty máme každý piatok večer o 18:00 hod. Potom bude nasledovať sv. omša. Kto sa zúčastní krížovej cesty, môže získať úplné odpustky.

  • V piatok máme slávnosť Zvestovania Pána. Dodatočná sv. omša bude o 10.00hod. Je to deň, v ktorom Sv. Otec František zverí /zasvätí/ Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Zároveň pamätajme, že je to Deň počatého života.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutie birmovancov je vo štvrtok o 19.00 v našom kostole.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Pontifikálna svätá omša


Na slávnosť Zvestovania Pána, v piatok 25. marca 2022, bude o 17.00 h bratislavský arcibiskup, Mons. Stanislav Zvolenský, sláviť pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Ste srdečne pozvaní.

Modlitba za mier


V nedeľu 20. marca 2022 večer o 20.30 h pozývame veriacich opäť sa zjednotiť v modlitbe za mier. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude viesť Eucharistickú adoráciu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, s prosbou na tento úmysel. Kto sa môže zúčastniť osobne, je veľmi srdečne vítaný. Zároveň bude priamy prenos adorácie možné sledovať prostredníctvom katolíckej TV LUX.

Štúdium na RKCMBF UK a Prihlášky do kňazského seminára


Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30.apríla 2022 podali prihlášku na fakultu a do kňazského seminára. Bližšie informácie o prihláške sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk a na stránke Kňazského seminára www.kscm.sk . Laickí absolventi magisterského štúdia môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami.

Pozvánka na spomienku Sviečkovej manifestácie


Fórum kresťanských inštitúcií pozýva na spomienku 34. výročia Sviečkovej manifestácie, uskutoční sa 24.marca 2022. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský bude sláviť sv. omšu o 19-tej hodine v kostole Kapucínov. Po nej sa bude konať sviečkový sprievod k pamätníku, kde prebehne krátky program. Na sprievod si netreba zabudnúť sviece. Fórum pozýva povzbudiť sa z príkladu odvahy a občianskej statočnosti pre našu súčasnosť!