Oznamy

Verejné bohoslužby sú od 1.januára 2021 zrušené!

Rozpis online sv. omší tu.

Oznamy 2021

Oznamy

 • Počas tohto Pôstneho obdobia vás pozývame, aby ste sa aktívne zapojili pri naplňovaní pôstneho kalendára s aktivitami na každý deň a ku každodennému čítaniu Svätého Písma. Tieto aktivity a brožúrku na čítanie si môžete nájsť a stiahnuť z našej farskej internetovej stránky www.farnostdlhediely.sk.

 • Nezabudnime sa v tomto čase obmedzenia pohybu vydať na krížovú cestu v rodinnom kruhu.

 • Prosíme prečítajte si aj Pastiersky list nášho otca arcibiskupa z príležitosti13.výročia ustanovenia bratislavskej arcidiecézy a tiež zbierky na arcidiecéznu Charitu

 • Aj tento rok môžeme podporiť Charitu formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s ľuďmi v Afrike. Pôstnu krabičku pre Afriku nájdeme vzadu v kostole.

 • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

 • Úmysly sv. omší, ktoré boli prijaté do poradovníka liturgických slávení v našej farnosti budú všetky odslúžené kňazmi našej farnosti ako súkromné bohoslužby.

 • Kancelária farského úradu funguje stále v čase 16:30 do 18:00 (pri návšteve je možné dohodnúť podrobnosti potrebnej duchovnej služby)

 • Telefonický kontakt: 0911 394 730

Prečítajte si na výveske

 • Ponuka Rádia Mária (podľa uváženia): Rádio Mária v súčasnosti vysiela cez internet a DAB+ (digitálne rozhlasové vysielanie). Na svojich internetových stránkach ponúka preto nový typ rádio prijímača, určeného pre príjem DAB+ signálu, ktorý sa dá objednať na 0919 233 529 alebo info.slo@radiomaria.org.

 • Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento 14. ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša, ktorú bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie celebrovať otec biskup Jozef Haľko. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!

 • Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na Kostolnej ulici č. 1 otvára v akademickom roku 2021/2022 bakalárske a magisterské študijné programy: kresťanská filozofia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášky v termíne do 31. marca 2021. Viac informácií nájdete na http://www.tftu.sk/sk/uchadzac a na web-stránke FÚ, prípadne výveske kostola. Zasielame Vám aj link na on-line Deň otvorených dverí /DOD/, ktorý sa uskutoční dňa 24.02.2021. https://docs.google.com/forms/d/1Wv0AMHNIrysCfVIoyVN6VyjPqxX9OgTMt7wETNkQeKk/edit?usp=sharing

 • Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

 • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

 • Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

 • Chrámy nie je nariadené zamknúť, nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. (individuálne kontakty sú samozrejme možné)

 • V nebezpečenstve smrti je taktiež samozrejme možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.