Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Ohlasujeme, že snúbenci Lukáš N o v á k , syn Františka a Alexandry rod. Cigáňovej, bývajúci na ul. Ľ.Fullu v Bratislave a Anna B o b u l o v á , dcéra Petra a Magdalény r. Kozovej, bývajúca na Pribišovej ul. V Bratislave chcú uzavrieť sviatostné manželstvo dňa 28.augusta 2021 v našom chráme. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke nech to láskavo oznámi na farskom úrade.

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Pamätajme, že večerné sv. omše sú počas letných prázdnin o 19:00hod. a v nedeľu sú tri sv. omše o 7:30, 9:30, a večer o 19:00 hod. .Sv. omša o 11:00 sa v nedeľu neslávi.

  • Nezabúdajme na duchovnú prípravu návštevy Svätého Otca Františka. Modlime sa za neho a čítajme si jeho dokumenty. Informácie o návšteve Svätého Otca si nájdete na www.navstevapapeza.sk

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka - Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk na plagáte (odkaz na stiahnutie).

Pozvanie stať sa dobrovoľníkom pri septembrovej návšteve Svätého Otca


Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

Koniec platnosti dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách


Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.