Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň, ale procesie možno konať aj v ostatných dňoch na určité úmysly. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

  • V mesiaci máji, ktorý je Mariánskym mesiacom pokračujeme - tak ako to u nás je zvykom - že sa pred každou večernou sv. omšou pomodlíme Loretánske litánie.

  • V týždni , vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Budeme preto sláviť sv. omšu aj o 19:00

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutia birmovancov sa začínajú každý štvrtok o 19.00.

  • S radosťou vám oznamujeme, že brat Andres zo spoločenstva Regnum Christi bol 23. apríla v Mexiku vysvätený za kňaza. Pri tejto príležitosti vás pozývame na ďakovnú svätú omšu, budúcu nedeľu 29.05.2022 o 11:00 hod. po nej bude pohostenie pred kostolom a možnosť prijať novokňazské požehnanie. Všetci ste srdečne vítaní.

  • Srdečne vás pozývame v nedeľu 29.5 o 17:00 na koncert Duchovnej hudby. Účinkuje Mucha Quartet, sóprán Hilda Gulyás a barytón Tomáš Šelc. Na koncerte zaznie známy cyklus Biblické Piesne od autorov- Antonína Dvořáka a Mariána Kittnera. Koncert bude umocnený vernisážou obrazov od slovenského maliara Rasťa Andrisa, ktoré vznikli pri príležitosti premiéry diela Biblické piesne Mariána Kittnera v roku 2021. Srdečne Vás všetkých pozývame. Vstupné je d o b r o v o ľ n é. Finančný výnos chceme použiť na generálnu opravu strechy v segmente nad obytnými priestormi kostola. Oprava je plánovaná už na tento týždeň. Vopred vďaka za Vašu štedrosť.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Cliptime
(diecézne stretnutie mládeže)


Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi.

Púť detí do Marianky


Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.5.2022. Témou púte bude: Panna Mária - Kráľovná pokoja. Bližšie informácie o púti na stránke: https://erko.sk/putdeti/