Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Na katolícke masmédiá sa vyzbierala suma 527,00 €. Peniaze boli poslané na patričné konto. Srdečné „ Pán Boh zaplať ! “

  • Deti, ktoré sa ešte nezapísali k príprave na sväté prijímanie, nech tak urobia čo najskôr v sakristii alebo v kancelárii farského úradu.

  • Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť nedeľnej sv. omše sa sväté prijímanie bude podávať po nedeľnej večernej svätej omši.

  • Prežívame mesiac máj, ktorý je Mariánskym mesiacom, a tak ako to býva u nás pekným zvykom sa o 18.00 pred každou večernou sv. omšou pomodlíme Loretánske litánie.

  • Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočne obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Prečítajte si na výveske

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram:


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.