Oznamy

Verejné bohoslužby sú od 1.januára 2021 zrušené!

Rozpis online sv. omší tu.

Oznamy 2020

Oznamy

  • Dnes je 68. Svetový deň malomocných. Bol vyhlásený v roku 1954 Raoulom Follereau.

  • Dnes je Nedeľa Božieho Slova. Má to byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho Slova.

  • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Úmysly sv. omší, ktoré boli prijaté do poradovníka liturgických slávení v našej farnosti budú všetky odslúžené kňazmi našej farnosti ako súkromné bohoslužby.

  • Kancelária farského úradu funguje stále v čase 16:30 do 18:00 (pri návšteve je možné dohodnúť podrobnosti potrebnej duchovnej služby)

  • Telefonický kontakt: 0911 394 730

Prečítajte si na výveske

Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.


  • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

  • Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

  • Chrámy nie je nariadené zamknúť, nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. (individuálne kontakty sú samozrejme možné)

  • V nebezpečenstve smrti je taktiež samozrejme možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.