Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach je celoslovenská zbierka na misie venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. Ešte sa nachádzame v zóne ostražitosti /oranžovej/. V týždni môžu prichádzať všetci /max. 100 veriacich/, len je potrebné, aby ste si doma na lístok napísali meno, priezvisko a telefónne číslo a pri vstupe do kostola vhodili lístok do vyznačenej schránky. V nedeľu sme nútení pozvať na sv. omšu o 7.30 hod. len veriacich plne zaočkovaných – vtedy netreba robiť zoznam prítomných a na ostatné sv. omše pozývame všetkých bez rozdielu s obmedzením kapacity a s lístočkom.

  • Deti, ktoré sa ešte nezapísali k príprave na sväté prijímanie, nech tak urobia čo najskôr v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Zároveň ich pozývame na sv. omšu v utorok večer.

  • V utorok 26.10.2021 po večernej svätej omši pozýva Spoločnosť katolíckeho apoštolátu na formačné stretnutie tých, ktorí si chcú prehĺbiť svoj život a hľadajú nové spoločenstvo pre svoj duchovný rozvoj.

  • Pracujúcu mládež pozývame na stretnutie v stredu po večernej sv. omši v katechetickej miestnosti tohto kostola.

  • Vo štvrtok bude o 10:00 hod. sv. omša pre mamičky.

  • Prežívame mariánsky mesiac október. Modlitbu posvätného ruženca začíname každý deň o 18:00 hod., potom nasleduje sv. omša. V stredu sa začína od 18.30 hod.

  • Mládež od 14 rokov nahor a dospelých, ktorí chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu k príprave na prijatie sviatosti birmovania.

  • Na budúcu nedeľu sa mení čas! V noci z 30. na 31. októbra sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času. Preto už na budúcu nedeľu bude ruženec o 18.00 hod. a po ňom sv. omša.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Zádušná sv. omša na výročie smrti kardinála Korca


Spoločnosť Ježišova, Slovenská provincia a vydavateľstvo LÚČ si Vás dovoľujú pozvať na zádušnú svätú omšu pri príležitosti šiesteho výročia odchodu do večnosti otca kardinála Jána Chryzostoma Korca 22.1. 1924 (Bošany) – 24.10. 2015 (Nitra) v nedeľu 24. októbra o 18:00 hodine v jezuitskom kostole na Františkánskom nám. v Bratislave. Hlavný celebrant J. E. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Po svätej omši odznie akadémia: hlavný príhovor: sr. Helena Bugošová, CJ prednes textov: Jozef Šimonovič, moderátor: Martin Kramara, hovorca KBS. Rádio LUMEN bude túto udalosť vysielať naživo.

Výstava - Člověk a víra


Spoločenstvo kresťanských fotografov Človek a viera v spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou a Farnosťou Bratislava - sv. Martina organizuje výstavu veľkoformátových fotografií, ktorá prebieha v Katedrále sv. Martina v Bratislave od 10. 10. do 8. 11. 2021.Záštitu nad výstavou prevzal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a v nedeľu 10. októbra o 16.00 ju otvoril Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy.Výstava je výberom najlepších fotografií minulého roka, uvidíte zábery, ktoré zobrazujú cirkevný život počas pandémie koronavírusu, duchovný život v rodinách aj fotografie z návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. V spoločenstve pôsobí 145 fotografov z Čiech a 8 fotografov zo Slovenska, ktorí fotografovanie vnímajú ako službu Cirkvi, preto pracujú bez nároku na honorár. Spoločenstvo v súčasnosti rozširuje svoje pôsobenie na Slovensku a privíta nových fotografov, ktorí majú záujem o spoluprácu

Sviečka za nenarodené deti


Fórum života opäť po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť pred kostolom (v zadnej časti kostola), cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk

Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom, vďaka vám budeme môcť naďalej spájať tých, ktorí chcú, s tými, čo vedia, pre tých, ktorí to potrebujú.

Rozpis online sv. omší tu.