Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožné uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov a pomodlí sa modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. V našom kostole začne pobožnosť o 14:45.

  • Taktiež dnes v nedeľu 24.04.2022 o 16.00 hod. sa v našom kostole uskutoční rodinná katechéza na tému: „Otcovia a matky“. Tieto katechézy sú prípravou na svetové stretnutie rodín v Ríme so Svätým Otcom. Katechézy vedie Hnutie Svetlo-Život /Oáza rodín/.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu.

  • Spoločnosť Katolíckeho Apoštolátu – pallotíni vás pozývame na ďalšie formačne stretnutie, ktoré sa uskutoční v najbližší utorok 26.04.2022 po večernej omši.

  • Budúcou nedeľou vstúpime do mesiaca máj, ktorý je Mariánskym mesiacom, a tak ako to býva u nás zvykom sa pred každou večernou sv. omšou pomodlíme Loretánske litánie.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Pracovná ponuka


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miesto vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk . Takisto hľadá upratovačku na celý úväzok s nástupom od mája.

Cliptime
(diecézne stretnutie mládeže)


Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi. Prihlásiť sa je možné do 8. mája na webe cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

Púť detí do Marianky


Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.5.2022. Témou púte bude: Panna Mária - Kráľovná pokoja. Bližšie informácie o púti na stránke: https://erko.sk/putdeti/

Oznam KBS


Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.