Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Dnes 26. júna 2022 pri všetkých sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred Pán Boh odplať!

  • Prežívame mesiac jún, ktorý je zasvätený Ježišovmu srdcu. A tak ako to býva u nás zvykom sa pred každou večernou sv. omšou modlíme litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutia birmovancov sa začínajú každý štvrtok o 19.00.

  • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. V noci, vo štvrtok od 23:00 do 24:00 budeme bdieť podľa želania Ježišovho Najsv. Srdca pred Najsv. Sviatosťou – tzv. Svätá hodinka.

  • Spovedáme tak ako ste zvyknutí, vždy pol hodinu pred omšou a tiež aj počas omše.

  • V sobotu vás pozývame na fatimskú pobožnosť, ktorú začíname o 7:30 hod. Po nej bude nasledovať sv. omša.