Oznamy

Oznamy 2020

Oznamy

  • Vo štvrtok je posledný deň občianskeho roku 2020. Ďakovné sv. omše máme o 10:00 a 16:00 hod. Pri každej bohoslužbe bude prehľad štatistických dát o živote farnosti. Pre tých, ktorí chcú očakávať Nový rok pred svätostánkom bude kostol otvorený od 23:00 hod. a krátko pred polnocou ukončíme sviatostnú adoráciu požehnaním.

  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme denne pol hodinu pred sv. omšou i počas sv. omší

  • V sobotu vás pozývame na Fatimskú pobožnosť so začiatkom o 7:30 hod., potom 8:15 nasleduje sv. omša.

  • Druhé, doplnené, vydanie životopisnej knihy nášho zosnulého spolubrata kňaza Mariána Kolníka pod titulom „Povolal ma ráno i večer...“ si môžete zakúpiť za 10€ v sakristii. A ešte sú na predaj aj knihy od Mons. Mariána Gavendu. Vrelo odporúčame.

  • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Keďže sa tento rok nemohla uskutočniť jasličková pobožnosť na našej webovej stránke www.farnostdlhediely.sk sa nachádza záznam jasličkovej pobožnosti z minulého roka.