Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Dnes v nedeľu 27.2.2022 o 16.00 hod. sa v našom kostole uskutoční rodinná katechéza na tému: „Povolanie a rodina“. Týchto katechéz bude sedem. Je to príprava na svetové stretnutie rodín v Ríme so Svätým Otcom. Katechézy povedie Hnutie Svetlo-Život /Oáza rodín/.


Modlitba za mier: Taktiež dnes v nedeľu 27. februára 2022 večer o pozývame veriacich zjednotiť sa v modlitbe za mier na Ukrajine. Pán arcibiskup Zvolenský bude v nedeľu o 20:30 viesť Eucharistickú adoráciu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, s prosbou na tento úmysel. Kto sa môže zúčastniť osobne, je veľmi srdečne vítaný. Zároveň bude priamy prenos adorácie možné sledovať prostredníctvom katolíckej TV LUX.


  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. Veľmi vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola bez výzvy preukázali covid-pasom zodpovednej osobe.

  • Z poverenia o. arcibiskupa informujeme, že dišpenz od povinnosti účasti na svätej omši, ktorý platil od 11. novembra 2021, bude počnúc 6. marcom 2022 - t.j. od 1. pôstnej nedele, zrušený.

  • V stredu 02.03.2022 bude o 17:00 hod. predkrstná katechéza pre rodičov a krstných rodičov, ktorí plánujú krst dieťaťa v blízkej budúcnosti.

  • Pomaly sa blíži Pôstne obdobie. V tomto roku vás pozývame, aby ste sa zapojili do pôstnej reťaze. Ide o to, aby ste si vybrali jeden deň a pôst o chlebe a vode obetovali za našu farnosť. Modré lístočky, s vyznačeným dňom pôstu sú pripravené vzadu v kostole.

  • V tomto týždni začína obdobie Veľkého pôstu, je to čas kajúcnosti a pokánia. Prvým dňom je Popolcová streda, ktorá je spojená s pôstom a zdržiavaním sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť(pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Sv. omše budú o 6:30, 10:00,19:00 hodine.

  • Pobožnosť Krížovej cesty bude bývať každý piatok večer o 18:00 hod. Potom bude nasledovať sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.

  • V tomto týždni máme I. piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodinu pred sv. omšou ako aj počas nej.

  • Pozývame vás na fatimsku sobotu, ktorá sa začína o 7:30 hod., po nej o 8:15 bude nasledovať sv. omša.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutie birmovancov bude vo štvrtok o 19.00 v našom kostole.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Jarná zbierka na charitu


Na 1. pôstnu nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vďaka pravidelnej zbierke realizuje odbornú sociálnu a charitatívnu prácu s ľuďmi trpiacimi materiálnou či duševnou chudobou, zdravotnými ťažkosťami psychického či fyzického charakteru a prostredníctvom grantu CreoCaritas podporuje sociálne a charitatívne diela vo farnostiach našej arcidiecézy. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk. Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

Lectio divina


V stredu 2. marca 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Keď kričím k tebe, ty mi neodpovedáš (Jób 30,20), Jóbovo emocionálne a duchovné utrpenie (Jób 30,16-31)

Deň počatého života


Ku Dňu počatého dieťaťa (25. marec) pripravil Úrad pre apoštolát ochrany života v Košiciach novú krížovú cestu nenarodených detí, obohatenú o krátke profily pro-life osobností. Bude Vám doručená začiatkom marca. Môžete ju ponúknuť veriacim k modlitbe za obnovu kultúry života.