Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Nedeľné sv. omše budú o 19.00 hod.

  • Dnes v nedeľu 27.03.2022 o 16.00 hod. sa v našom kostole uskutoční rodinná katechéza na tému: „ Všetci sme deti, všetci sme bratia “. Tieto katechézy pokračujú aj ďalšie nedele. Je to príprava na svetové stretnutie rodín v Ríme so Svätým Otcom. Katechézy vedie Hnutie Svetlo-Život /Oáza rodín/.

  • Prežívame Pôstne obdobie. V tomto roku vás pozývame, aby ste sa zapojili do pôstnej reťaze. Ide o to, aby ste si vybrali jeden deň a pôst o chlebe a vode obetovali za našu farnosť. Modré lístočky, s vyznačeným dňom pôstu sú pripravené vzadu v kostole.

  • Pobožnosť Krížovej cesty máme každý piatok večer o 18:00 hod. Potom bude nasledovať sv. omša. Kto sa zúčastní krížovej cesty, môže získať úplné odpustky.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutie birmovancov je vo štvrtok o 19.00 v našom kostole.

  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodinu pred ako aj počas svätých omší.

  • V sobotu vás pozývame na fatimskú pobožnosť, ktorú začneme modlitbou posvätného ruženca. Potom bude nasledovať sv. omša.

  • Na budúcu 5. pôstnu nedeľu bude zbierka určená na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Všetkým dobrodincom vopred úprimné „ Pán Boh odmeň !“

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Talkshow “Adam, kde si?”


Bratislavská arcidiecéza organizuje talkshow s názvom “Adam, kde si?” Bude to večer otázok a odpovedí. Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, Božidara Turzonovová a Štefan Bučko. Moderuje: Pavol Smolík. U Františkánov v Teatre Colorato vo štvrtok 7. apríla o 20.00. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy.

Modlitba za mier


V nedeľu 27. marca 2022 večer o 20.30 h pozývame veriacich opäť sa zjednotiť v modlitbe za mier. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude viesť Eucharistickú adoráciu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, s prosbou na tento úmysel. Kto sa môže zúčastniť osobne, je veľmi srdečne vítaný. Zároveň bude priamy prenos adorácie možné sledovať prostredníctvom katolíckej TV LUX.

Štúdium na RKCMBF UK a Prihlášky do kňazského seminára


Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30.apríla 2022 podali prihlášku na fakultu a do kňazského seminára. Bližšie informácie o prihláške sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk a na stránke Kňazského seminára www.kscm.sk . Laickí absolventi magisterského štúdia môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami.