Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • V tomto týždni ranné sv. omše o 06:30 sú v pondelok utorok, stredu, štvrtok a v piatok.

  • V utorok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla

  • V sobotu začíname fatimskou pobožnosťou o 7:30 a potom nasleduje sv. omša asi o 8:15

  • Počas dnešnej nedele z príležitosti ukončenia školského roku zaspievame ďakovné TE DEUM pri všetkých sv. omšiach.

  • Taktiež pri všetkých sv. omšiach dnešnej nedele prebehne ohlásená pravidelná zbierka na dobročinné diela Sv.Otca. Vopred Pán Boh zaplať !

  • Pripomíname, že od 5. júla 2021 sa večerné sv. omše nebudú slúžiť o 18:00 ale o 19:00 hod. Tiež počas prázdnin sa v nedele nebude slúžiť sv. omša o 11:00 hod.

  • V stredu 07.07.2021 bude o 17:00 hod. predkrstná katechéza pre rodičov a krstných rodičov, ktorí plánujú krst dieťaťa v blízkej budúcnosti

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Koniec platnosti dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách


Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Pontifikálna sv. omša - Pozvánka


Na slávnosť Petra a Pavla Vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave dňa 29.6. 2021 o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosti sa zúčastní aj J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý si práve v tento deň pripomína 50. výročie svojej kňazskej vysviacky.

Bratislavská arcidiecézna charita - Grantový program CreoCaritas


Bratislavská arcidiecézna charita - Grantový program CreoCaritas (Pre kňazov a osoby vo vedení farských charít a pod.): Bratislavská arcidiecézna charita od 1. júna 2021 spustila grantový program s názvom CreoCaritas, ktorým chce, vďaka štedrosti darcov zapojených do zbierky na charitu, finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb, či spoločenstiev priamo vo farnosti. Farské charity, organizácie či spoločenstvá, ktoré budú chcieť požiadať o finančnú podporu, budú potrebovať odovzdať okrem žiadosti aj súhlas kňaza – správcu farnosti (vzor v prílohe) tak, aby bol od začiatku o tejto plánovanej aktivite informovaný. Žiadosť o grant je možné podať do 31. 7. 2021. Viac informácií nájdete na www.charitaba.sk/grant. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Bratislavskú arcidiecéznu charitu.

Objav svoju farnosť


Rada pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska pripravila projekt – Objav svoju farnosť. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt má tri fázy, v tejto chvíli sa končí prvá fáza, v ktorej sa upozorňuje mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chcú venovať téme možnosti načerpania vo farnosti a v tretej a poslednej fáze chcú pozvať mladých, aby vyšli zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti. Celá táto iniciatíva prebieha online na týchto webových stránkach: mladez.kbs.sk a http://bit.ly/Objavsvojufarnost.

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram:


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.