Oznamy

Rozpis online sv. omší tu.

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. Vyhlásením dočasného lock downu sa úplne mení situácia, s ktorou už máme skúsenosť z minulosti. Úmysly sv. omší budú odslúžené privátne v rehoľných domoch našich pánov kaplánov.

    • V rámci osobnej pastorácie je možné vo farskej kancelárii dohodnúť spoveď a sväté prijímanie. Túto službu konáme denne od 16:30 do 18:00 . V nedeľu aj dopoludnia od 11:00 do 12:00

  • Dnes bola ohlásená zbierka na charitu, ktorú však môžete zrealizovať aj poslaním milodaru na účet Charity

  • Dnešnou nedeľou sa začína adventné obdobie a s ním sú spojené aj rorátne sv. omše. Nezabudnime si pripraviť lampášiky. Bohužiaľ, aj táto forma účasti zatiaľ nie je možná

  • V stredu 01.12.2021 bude predkrstná katechéza pre rodičov, ktorý v blízkej budúcnosti plánujú krst dieťaťa. Začiatok katechézy je o 17:00 na farskom úrade. Mládež v ten deň pozývame na sv. omšu o 19.00 hod.

  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme denne podľa inštrukcie.

  • Mládež od 14 rokov nahor a dospelých, ktorí chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu k príprave na prijatie sviatosti birmovania.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk