Oznamy

Verejné bohoslužby sú od 1.januára 2021 zrušené!

Rozpis online sv. omší tu.

Sv. omše z našej farnosti tu.

Oznamy 2021

Oznamy

 • Pozývame vás sledovať on-line prenos krížovej cesty v piatok o 09:00. Odkaz nájdete na našej farskej stránke live.farnostdlhediely.sk

 • Počas tohto Pôstneho obdobia vás pozývame, aby ste sa aktívne zapojili pri naplňovaní pôstneho kalendára s aktivitami na každý deň a ku každodennému čítaniu Svätého Písma. Tieto aktivity a brožúrku na čítanie si môžete nájsť a stiahnuť z našej farskej internetovej stránky www.farnostdlhediely.sk.

 • Nezabudnime sa v tomto čase obmedzenia pohybu vydať na krížovú cestu v rodinnom kruhu.

 • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

 • Úmysly sv. omší, ktoré boli prijaté do poradovníka liturgických slávení v našej farnosti budú všetky odslúžené kňazmi našej farnosti ako súkromné bohoslužby.

 • Kancelária farského úradu funguje stále v čase 16:30 do 18:00 (pri návšteve je možné dohodnúť podrobnosti potrebnej duchovnej služby)

 • Telefonický kontakt: 0911 394 730

Prečítajte si na výveske

 • Vysielanie z Katedrály sv. Martina (aktualizácia). Zoznam slávení a vysielanie z katedrály počas Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia:

  • Kvetná nedeľa - 10.30 h - Facebook Bratislavskej arcidiecézy

  • Zelený štvrtok - Omša svätenia olejov - 9.30 h - TV LUX

  • Zelený štvrtok - Večerná omša na pamiatku Pánovej večere - 17.00 h - TV LUX

  • Veľký piatok - Pobožnosť krížovej cesty - 9.00 h - Facebook Bratislavskej arcidiecézy

  • Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána - 15.00 h - TV LUX

  • Biela sobota - Veľkonočná vigília - 19.30 h - Facebook Bratislavskej arcidiecézy

  • Veľkonočná nedeľa - Omša vo dne - 10.30 h - Facebook Bratislavskej arcidiecézy

 • Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

 • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

 • Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

 • Chrámy nie je nariadené zamknúť, nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. (individuálne kontakty sú samozrejme možné)

 • V nebezpečenstve smrti je taktiež samozrejme možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.