Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

 • Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Vopred veľká vďaka za Vašu štedrosť.

 • Dnes o 11.00 hod. brat Andres zo spoločenstva Regnum Christi bude v našom kostole celebrovať ďakovnú sv. omšu za dar kňazstva. Po nej bude pohostenie pred kostolom a možnosť prijať novokňazské požehnanie. Všetci ste srdečne vítaní. Kto sa nábožne zúčastní primičnej sv. omše môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 • Srdečne vás pozývame taktiež dnes o 17:00 na koncert Duchovnej hudby. Účinkuje Mucha Quartet, sóprán Hilda Gulyás a barytón Tomáš Šelc. Na koncerte zaznie známy cyklus Biblické Piesne od autorov- Antonína Dvořáka a Mariána Kittnera. Koncert bude umocnený vernisážou obrazov od slovenského maliara Rasťa Andrisa, ktoré vznikli pri príležitosti premiéry diela Biblické piesne Mariána Kittnera v roku 2021. Srdečne Vás všetkých pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

 • V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

 • Spoločnosť a Združenie katolíckeho apoštolátu pozýva na formačné stretnutie v utorok po večernej svätej omši. Združenie katolíckeho apoštolátu založil sv. Vincent Pallotti a v katolíckej Cirkvi je schválené ako medzinárodná verejná spoločnosť veriacich.

 • Pracujúcu mládež pozývame na stretnutie v stredu po večernej mládežníckej sv. omši.

 • Končí sa nám mariánsky mesiac máj, ktorý je Mariánskym mesiacom, a tak ako to býva u nás zvykom sa pred každou večernou sv. omšou modlíme Loretánske litánie, v júni sa takto budeme modliť litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodinu pred a ak treba tak aj počas svätých omší.

 • V sobotu vás pozývame na fatimskú pobožnosť, ktorú začneme modlitbou posvätného ruženca. Potom bude nasledovať sv. omša.

 • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutia birmovancov sa začínajú každý štvrtok o 19.00.

 • Základná umelecká škola sv. Cecílie oznamuje, že záujemcovia o štúdium v novom školskom roku 2022/2023 sa môžu zaregistrovať na prijímacie talentové skúšky najneskôr do 30. mája 2022 vyplnením elektronickej prihlášky na štúdium na stránke školy www.zusc.sk.Talentové skúšky budú prebiehať v dňoch 8. a 9. júna 2022. Hudobný odbor v priestoroch Spojenej školy sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32. Tanečný a výtvarný odbor v priestoroch Spojenej školy sv. Františka z Assisi na Veternicovej 20.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Adam, kde si?


Už tento pondelok 30. mája o 20.00 h sa bude konať talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Jozef Haľko, Ľubica Čekovská. V divadle Teatro Colorato. Téma: Slovo a hudba v komunikácii. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy a webe: abuba.sk v časti - adamkdesi.

Lectio divina


V stredu 1. júna 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Je dokonané (Jn 19,30) - Utrpenie v perspektíve lásky (Jn 13,1-20;19,16-37).

Otvorenie kaviarne pri Katedrále sv. Martina


Tento týždeň bola spustená do prevádzky kaviareň Martineum Café, pri Katedrále sv. Martina, Rudnayovo nám. č. 3. Otváracie hodiny sú každý deň od 10.00 do 20.00 h. V ponuke je káva, čaj, víno, zákusky a syrové výrobky v príjemnom prostredí mestských hradieb. Všetci ste srdečne vítaní.