Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. Veľmi vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola bez výzvy preukázali covid-pasom zodpovednej osobe.

  • Z nariadenia vlády sa od 12.01.2022 môže na bohoslužbách v režime OP zúčastniť maximálny počet 100 veriacich. Pre tých, ktorí nepatria do tejto skupiny sme k dispozícii v našom kostole denne od 16.30.

  • V stredu 02.02.2022 bude predkrstná katechéza pre rodičov, ktorý v blízkej budúcnosti plánujú krst dieťaťa. Začiatok katechézy je o 17:00 na farskom úrade. Zároveň je to deň, v ktorom prežívame sviatok Obetovania Pána a svetový deň Zasväteného života. Na sv. omšu si prineste sviece, ktoré požehnáme.

  • Vo štvrtok vám pri spomienke na sv. Blažeja udelíme zvláštne požehnanie hrdla.

  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšami a ak treba, tak aj počas nich. Na prvý piatok sv. prijímanie obetujme na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské Srdce Ježišovo.

  • V sobotu vás pozývame na Fatimskú pobožnosť, ktorá sa začína o 7:30 a potom nasleduje sv. omša. Hneď po sv. omši /okolo 9.00/ sa uskutoční orientačné stretnutie tých, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť do synody o synodalite v našej farnosti.

  • Mládež od 14 rokov nahor a dospelých, ktorí chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu k príprave na prijatie sviatosti birmovania.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Lectio divina


V stredu 2. februára 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Chodník mi boria, by mohli ma zahubiť (Jób 30,13) - Jóbove fyzické a spoločenské utrpenie (Jób 30,1-15).