Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • V pondelok sa na zakončenie mesiaca máj spoločne pomodlíme Loretánske litánie pred večernou sv. omšou o 18.00 hod.

  • Deti, ktoré sa ešte nezapísali k príprave na sväté prijímanie, nech tak urobia čo najskôr v sakristii alebo v kancelárii farského úradu.

  • V utorok po večernej svätej omši pozýva Spoločnosť katolíckeho apoštolátu na stretnutie s tými, ktorý by sa chceli o Združení katolíckeho apoštolátu dozvedieť viac a možno aj doňho vstúpiť.

  • V stredu sa uskutoční predkrstná katechéza rodičov a krstných rodičov, ktorí plánujú krst dieťaťa v blízkej budúcnosti. Ako obvykle, koná sa o 17:00 na farskom úrade.

  • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok, slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Procesia pri 4-och oltárikoch v priestore pred kostolom je závislá od kvality počasia. Úplné odpustky môžu získať za zvyčajných podmienok tí veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní /spievaní/ hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu.

  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme denne pol hodinu pred sv. omšou a aj počas sv. omší.

  • V sobotu vás pozývame na fatimskú pobožnosť so začiatkom o 7:30 hod., a po nej o 8:15 nasleduje sv. omša.

  • Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť nedeľnej sv. omše sa sväté prijímanie bude podávať po nedeľnej večernej svätej omši.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Lectio divina


Lectio divina (Pre veriacich vo farnostiach na území mesta Bratislavy): V stredu 2. júna 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý (1 Kor 12, 1-13).

Pomoc pri sčítaní obyvateľov - Oznam KBS


"Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!"

Objav svoju farnosť


Rada pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska pripravila projekt – Objav svoju farnosť. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt má tri fázy, v tejto chvíli sa končí prvá fáza, v ktorej sa upozorňuje mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chcú venovať téme možnosti načerpania vo farnosti a v tretej a poslednej fáze chcú pozvať mladých, aby vyšli zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti. Celá táto iniciatíva prebieha online na týchto webových stránkach: mladez.kbs.sk a http://bit.ly/Objavsvojufarnost.

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram:


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.