Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Ďakujeme dobrodincom za milodary do zbierky na charitatívne diela Svätého Otca. Sumu 824,oo € sme poslali na konto ABÚ. Ešte ráz srdečné Pán Boh Vám odplať !

  • V tomto týždni ranné sv. omše o 06:30 sú v pondelok, utorok, stredu vo štvrtok v piatok a sobotu

  • Pripomíname, že od 5. júla 2021 sa večerné sv. omše nebudú slúžiť o 18:00 ale o 19:00 hod. Tiež počas prázdnin sa v nedele nebude slúžiť sv. omša o 11:00 hod.

  • V stredu 7.07.2021 bude o 17:00 hod. predkrstná katechéza pre rodičov a krstných rodičov, ktorí plánujú krst dieťaťa v blízkej budúcnosti

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Koniec platnosti dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách


Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Sviatok svätých Cyrila a Metoda


Rímskokatolícky farský úrad v Bratislave – Devíne Vás srdečne pozýva spoločne osláviť sviatok svätých Cyrila a Metoda dňa 5. júla 2021 o 9.30 v Kostole sv. Kríža v Devíne. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec Benjamín Kosnáč.

Po svätej omši bude krátke duchovné pásmo spevov a básní a spoločné agapé na Námestí sv. Cyrila a Metoda.

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram:


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.