Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. Vyhlásením dočasného lock downu sa úplne mení situácia, s ktorou už máme skúsenosť z minulosti. Úmysly sv. omší budú odslúžené privátne v rehoľných domoch našich pánov kaplánov.

    • V rámci osobnej pastorácie je možné vo farskej kancelárii dohodnúť spoveď a sväté prijímanie. Túto službu konáme denne od 16:30 do 18:00. V nedeľu aj dopoludnia od 11:00 do 12:00.

  • Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí si našli spôsob ako prispieť na jesennú zbierku Charity, ktorú však môžete ešte zrealizovať poslaním milodaru na účet Charity.

    • IBAN : SK54 0900 0000 00051 2351 022

    • Variabilný symbol: 8008

  • Mládež od 14 rokov nahor a dospelých, ktorí chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu k príprave na prijatie sviatosti birmovania

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk