Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Na katolícke masmédia sme vyzbierali 765 Eur. Pán Boh odplať.

  • Dnešnou Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve, alebo recitovaní hymnu Veni Creator na slávnosť Zoslania ducha svätého môže za zvyčajných podmienok získať úplne odpustky.

  • V nedeľu 05.06.2022 o 16.00 hod. sa v našom kostole uskutoční rodinná katechéza na tému: „Môžem? Ďakujem. Prepáč!“ Je to príprava na svetové stretnutie rodín v Ríme so Svätým Otcom. Katechézy povedie Hnutie Svetlo-Život /Oáza rodín/.

  • Prežívame mesiac jún, ktorý je zasvätený Ježišovmu srdcu. A tak ako to býva u nás zvykom sa pred každou večernou sv. omšou modlíme litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutia birmovancov sa začínajú každý štvrtok o 19.00.

  • Náš spevácky zbor M@gnificat vás srdečne pozýva na záverečný koncert tejto sezóny, ktorý sa uskutočni budúcu nedeľu 12.6 o 17:00 v našom kostole Popri našom zbore sa predstaví orchester so sólistami, ktorí sú poprednými umelcami Slovenskej Filharmónie a orchestra Slovenského rozhlasu Bližšie info je na na plagátoch pri vstupe do kostola Po koncerte pozývame všetkých na malé občerstvenie. Vstupné na koncert je dobrovoľné.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Kňazské a diakonské vysviacky


V sobotu 11. júna o 9.30 h bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí jedného kňaza a štyroch diakonov pre Bratislavskú arcidiecézu. Všetci sú srdečne pozvaní.

Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI


(V nedeľu 19. júna 2022 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.