Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. Veľmi vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola bez výzvy preukázali covid-pasom zodpovednej osobe.

  • Z nariadenia vlády sa od 12.01.2022 môže na bohoslužbách v režime OP zúčastniť maximálny počet 100 veriacich. Pre tých, ktorí nepatria do tejto skupiny sme k dispozícii v našom kostole denne od 16.30.

  • Pracujúcu mládež pozývame na stretnutie v stredu po večernej sv. omši.

  • V piatok pri spomienke na Pannu Máriu Lurdskú je 30. svetový deň chorých. Preto v ten deň budeme pri sv. omšiach vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať všetci vážne chorý; tí, ktorí znova upadli do ťažkej choroby alebo sa ich stav zhoršil; tí, ktorí sú pred operáciou; starší, ktorí upadli na sile; aj deti, ktoré používajú rozum a majú vedomie, že ich táto sviatosť môže posilniť. Pri rozhodovaní, či prijať túto sviatosť, sa vyhnime akejkoľvek úzkostlivosti.

  • V nedeľu 13.2.2022 o 16.00 hod. sa v našom kostole uskutoční rodinná katechéza na tému: „Povolanie a rodina“. Týchto katechéz bude sedem. Je to príprava na svetové stretnutie rodín v Ríme so Svätým Otcom. Katechézy povedie Hnutie Svetlo-Život /Oáza rodín/.

  • Mládež od 14 rokov nahor a dospelých, ktorí chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu k príprave na prijatie sviatosti birmovania.

  • Prvé stretnutie birmovancov sa uskutoční 17.2.2022 v našom kostole vo štvrtok po večernej Adorácii Sviatosti Oltárnej, teda o 19.15 hod.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Púť zaľúbených


Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 15. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční online v sobotu 19. februára 2022. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorej si chodiaci a snúbenci

vyslovia predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia obnovia svoje manželské sľuby. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk . Tešíme sa na Vás!