Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

  • Prežívame Pôstne obdobie. V tomto roku vás pozývame, aby ste sa zapojili do pôstnej reťaze. Ide o to, aby ste si vybrali jeden deň a pôst o chlebe a vode obetovali za našu farnosť. Modré lístočky, s vyznačeným dňom pôstu sú pripravené vzadu v kostole.

  • Pobožnosť Krížovej cesty máme každý piatok večer o 18:00 hod. Potom bude nasledovať sv. omša. Kto sa zúčastní krížovej cesty, môže získať úplné odpustky.

  • V sobotu 12.3. sa od 10.30 hod. v našom kostole uskutoční duchovná obnova pod názvom „Pravdivá radosť: modlitba srdca“ so sestrou Kateřinou Klosovou z centra Aletti. V programe sú tri prednášky, Korunka k Božiemu milosrdenstvu, ruženec, sv. omša s večernou adoráciou Sviatosti Oltárnej. Viac informácií nájdete na výveske.

  • Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu. Stretnutie birmovancov je vo štvrtok o 19.00 v našom kostole.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Zbierka Boj proti hladu


Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

Jarná zbierka na charitu


Bratislavská arcidiecézna charita vďaka pravidelnej zbierke realizuje odbornú sociálnu a charitatívnu prácu s ľuďmi trpiacimi materiálnou či duševnou chudobou, zdravotnými ťažkosťami psychického či fyzického charakteru a prostredníctvom grantu CreoCaritas podporuje sociálne a charitatívne diela vo farnostiach našej arcidiecézy. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje. Zbierku môžete podporiť online na tomto odkaze.

Pontifikálna svätá omša


Vo štvrtok 10. marca 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi


V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

Deň počatého života


Ku Dňu počatého dieťaťa (25. marec) pripravil Úrad pre apoštolát ochrany života v Košiciach novú krížovú cestu nenarodených detí, obohatenú o krátke profily pro-life osobností. Bude Vám doručená začiatkom marca. Môžete ju ponúknuť veriacim k modlitbe za obnovu kultúry života.