Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  • Deti, ktoré sa ešte nezapísali k príprave na sväté prijímanie, nech tak urobia čo najskôr v sakristii alebo v kancelárii farského úradu.

  • Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť nedeľnej sv. omše sa sväté prijímanie bude podávať po nedeľnej večernej svätej omši.

  • Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho pripadne na budúci piatok. Sv. omše budú o 6:30, 10:00 a o 18:00 hod. .

  • Keďže je mesiac a ten je zasvätený úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, tak vždy pred každou večernou omšou sa spoločne pomodlíme litánie k Božskému Srdcu.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Vysviacky v Katedrále sv. Martina


Vysviacky v Katedrále sv. Martina (Podľa uváženia - pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy): Dňa 12. júna o 9.30 h v Katedrále sv. Martina budú kňazské a diakonské vysviacky. Vzhľadom na platné hygienické opatrenia informujeme, že vstup do katedrály bude povolený len prihláseným kňazom a tiež pozvaným ľuďom so vstupenkou. Slávnosť bude možné sledovať na TV LUX. Ďakujeme za pochopenie.

Bratislavská arcidiecézna charita - Grantový program CreoCaritas


Bratislavská arcidiecézna charita - Grantový program CreoCaritas (Pre kňazov a osoby vo vedení farských charít a pod.): Bratislavská arcidiecézna charita od 1. júna 2021 spustila grantový program s názvom CreoCaritas, ktorým chce, vďaka štedrosti darcov zapojených do zbierky na charitu, finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb, či spoločenstiev priamo vo farnosti. Farské charity, organizácie či spoločenstvá, ktoré budú chcieť požiadať o finančnú podporu, budú potrebovať odovzdať okrem žiadosti aj súhlas kňaza – správcu farnosti (vzor v prílohe) tak, aby bol od začiatku o tejto plánovanej aktivite informovaný. Žiadosť o grant je možné podať do 31. 7. 2021. Viac informácií nájdete na www.charitaba.sk/grant. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Bratislavskú arcidiecéznu charitu.

Pomoc pri sčítaní obyvateľov - Oznam KBS


"Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!"

Objav svoju farnosť


Rada pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska pripravila projekt – Objav svoju farnosť. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt má tri fázy, v tejto chvíli sa končí prvá fáza, v ktorej sa upozorňuje mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chcú venovať téme možnosti načerpania vo farnosti a v tretej a poslednej fáze chcú pozvať mladých, aby vyšli zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti. Celá táto iniciatíva prebieha online na týchto webových stránkach: mladez.kbs.sk a http://bit.ly/Objavsvojufarnost.

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram:


Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti.

Rozpis online sv. omší tu.