Oznamy

Oznamy 2021

Oznamy

  • Dnes je zbierka na kňazský seminár. Vopred úprimné „Pán Boh Vám odplať !“

  • Dnes je aj Deň matiek.

  • V utorok po sv. omši bude v našom kostole modlitba chvál spojená s adoráciou.

  • Začal sa mesiac máj, ktorý je Mariánskym mesiacom, a tak ako to býva u nás zvykom sa pred každou večernou sv. omšou pomodlíme Loretánske litánie.

  • Katechézy k prijatiu sviatosti birmovania sa konajú vo štvrtok večer po sv. omši od 19:00. Vyzývame všetkých, ktorí sa doposiaľ neprihlásili na prípravnú k prijatiu sviatosti birmovania a chcú naplno žiť kresťanským životom v Duchu Svätom a nehanbia sa nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete, nech sa ešte prihlásia v kancelárii farského úradu.

Oznamy Arcidiecézneho biskupského úradu

Duchovná obnova rádia Lumen


Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

Pracovná ponuka


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miesto vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk . Takisto hľadá upratovačku na celý úväzok s nástupom od mája.

Cliptime
(diecézne stretnutie mládeže)


Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi. Prihlásiť sa je možné do 8. mája na webe cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

Púť detí do Marianky


Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.5.2022. Témou púte bude: Panna Mária - Kráľovná pokoja. Bližšie informácie o púti na stránke: https://erko.sk/putdeti/

Púť miništrantov


Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie a bohoslovci Kňazského seminára v Bratislave pozývajú na Púť miništrantov, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. mája 2022 v Šaštíne. Bližšie informácie nájdete na: https://bazilika.sk/novinky/detail/778

Časopis rozmer


Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer, viac informácii tu.

Kurz pre organistov


Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 3. – 8. júla 2022 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1) hra na organe, 2) dirigovanie zboru, 3) gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach:

Exercície pre kňazov


Bratia pallotíni organizujú exercície pre kňazov, viac informácii tu.