Chrámový zbor

M@gnificat

Začiatky miešaného spevác-keho zboru M@gnificat sa viažu k vysviacke nového kostola v roku 1996 na sídlisku Dlhé diely v Bratislave. Zbor pôvodne viedli kratší čas viacerí vedúci. Neskôr, v roku 2001, prevzal úlohu zbormajstra absolvent Štátne-ho konzervatória a zborový spevák Mgr. Marián Kittner. Štvorhlasný 20-členný zbor, ktorý sa postupne rozrastá aj o spevákov takmer z celej Bratislavy, sa špecializuje na liturgickú hudbu klasickej i modernej tvorby. Vystupuje v kostoloch počas bohoslužieb a na cirkevných slávnostiach na Slovensku a v zahraničí.

Webová stránka zboru: http://www.magnificatchoir.eu/