Birmovanie

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. (Sk 8, 14-17)"

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života", ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.

Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom." (KKC, 1285)

Príprava na sviatosŤ birmovania

Prijatie sviatosti birmovania je veľmi dôležitý krok v živote kresťana. Na tento krok je potrebné náležite sa pripraviť. Príprava v našej farnosti prebieha približne dva roky. Prebieha buď vo forme stretnutí v malých skupinách pod vedením animátorov alebo individuálnym vedením od pána farára.

Súčasťou prípravy je absolvovanie kurzu Alfa, ako aj duchovné obnovy Dominik a Dávid & Goliáš organizované v spolupráci so spoločenstvom EMAUZ.

kontakt

Rebeka Fecišková
zodpovedná animátorka
------------------------------------------
rebeka@fecisko.eu.sk

+421 915 395 301

Staň sa animátorom

Cítiš v sebe túžbu stať sa animátorom pre birmovancov? Ak áno, neváhaj a klikni sem.