pôstna aktivita pre deti

Počas pôstu sa pripravujeme na Veľkonočné sviatky. Okrem veľkého upratovania doma je potrebné prichystať si aj srdce. V tom vám môže pomôcť pôstna aktivita. Keď sa vám podarí splniť niektoré z predsavzatí (dobrých skutkov, modlitieb, zrieknutí sa, ...), vyfarbite si jeden dielik obrázka. Na Veľkonočnú nedeľu môžete vyfarbený obrázok priniesť Pánu Ježišovi ako obetný dar.